ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมสำนักงานวิทยาเขต 1 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมสำนักงานวิทยาเขต 1 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมสำนักงานวิทยาเขต 1 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมสำนักงานวิทยาเขต 1 ...

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตเพื่อสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และเป็นผู้ประกอบการด้านเกษตรในระดับนานาชาติ

สาระน่ารู้ และข่าวสารสนเทศ


สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ชั้น 1 อาคารสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 263 หมู่ 3 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000

โทรสาร: 66 53 885480 Email: msc.campus@cmru.ac.th หรือ ชมเว็บไซต์ http://www.msn.cmru.ac.th/campus/

x